Đỉnh cao mới
Vươn tầm dẫn lối
Báo cáo thường niên 2023

Doanh thu
52.618
(tỷ VNĐ)
19,6%
so với cùng kỳ
Cơ cấu doanh thu
theo các khối kinh doanh
10,2%30,0%59,8%
Khối Công nghệ
Khối Viễn thông
Khối giáo dục và đầu tư khác
Giá trị vốn hóa
122.044
(tỷ VNĐ,
tại thời điểm 31/12/2023)
44,7%
so với cùng kỳ
aaa
Doanh thu
Dịch vụ CNTT
cho thị trường
nước ngoài
text
7,0%20,2%25,0%38,0%39,0%52,2%29,0%9,0%
Nhật Bản
Mỹ
APAC
EU
Tỷ VNĐ%20192020202120222023010.00020.00030.00040.00050.00060.00001020304050
Doanh thu
Doanh thu Dịch vụ CNTT cho thị trường nước ngoài
Tỷ trọng
Tăng trưởng
Thương vụ M&A và
đầu tư chiến lược
ma1ma1ma1ma1
Trung tâm dữ liệu đẳng cấp
quy mô 17.000m2
Chíp bán dẫn
a
Lượt sử dụng
nền tảng FPT.AI
Khách hàng tên tuổi trong
ngành công nghiệp ô tô
Người học
quy đổi trên toàn hệ thống